Tablet ako nástroj na zjednodušenie života

Ľudia so zdravotným postihnutím majú horší prístup k technickým novinkám, k tomu, aby v pokoji vyskúšali, či je dané zariadenie pre ne vhodné. Vývoj techniky však prináša stále viac možností ako im uľahčiť bežný život a denné fungovanie.

Príležitosť vyskúšať si, ako vie ich život zjednodušiť napríklad použitie tabletov, prináša zdravotne postihnutým občianske združenie DIGIPOINT spoločne s chránenou dielňou JOBINTEGRA. Projekt vznikol vďaka podpore z Nadácie ESET.

Trojdňový workshop sa konal od stredy 3. decembra do piatka 5. decembra 2014.

V pilotnom kurze IT pre zdravotne postihnutých bola skupina stredoškolákov, z ktorých má každý iný typ postihnutia a pracovali pod vedením lektorov na vybraných témach.

Tablet bol počas týchto dní prostriedkom, ktorý im pomohol napríklad pri zadaniach zo slovenčiny, či napísaní životopisu bez pravopisných chýb. Tieto veci sú pre väčšinu ľudí štandardné. Nie však pre niekoho, kto má problémy s jemnou motorikou, trpí postihnutím rúk, či nevie koordinovať svoje pohyby.

Spojenie DIGIPOINTu a JOBINTEGRY sa stalo v tomto prípade manželstvom z citu i rozumu. 

DIGIPOINT ako občianske združenie založené Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (FIIT STU) má skúsenosti so vzdelávaním v IT oblasti.

JOBINTEGRA je chránená dielňa, ktorá dobre pozná prostredie zdravotne postihnutých ľudí, keďže samotní jej zamestnanci majú rôzne druhy postihnutia. Preto i skladba programu pilotného workshopu vznikala dlhšiu dobu, kedy boli predstavy informatikov konfrontované s možnosťami práce zdravotne postihnutých.

Jeden z programových dní workshopu bol založený na špeciálnej hre LeapKin, vytvorenej študentmi FIIT STU. Táto je určená práve pre deti s pohybovým obmedzením, kedy musia jemnými pohybmi rúk ovládať pohyb stíhačiek a zároveň spolupracovať s ostatnými hráčmi.

PARTNERI

KONTAKT

Jobintegra, n.o. - chránená dielňa

Adresa: Račianska 72, 831 02  Bratislava

IČO: 45739978

DIČ: 2023712570

IBAN: SK14 0200 0000 0030 9027 8754

E-mail: info@jobintegra.sk

© Copyright 2015 - 2019 Jobintegra, n.o.
Top