O NÁS

Nezisková organizácia Jobintera je moderná spoločnosť, ktorá svojimi nosnými piliermi podporuje podnikateľské prostredie svojich klientov a obchodných partnerov. Disponujeme :

- Ľudské zdroje a personalistika

- PR, marketing a grafické štúdio.

Jobintegra, n.o. je súčasťou inkluzívneho programu spoločenskej zodpovednosti k občanom s ŤZP a v prípade záujmu si môžu naši klienti jednotlivé zákazky uplatniť aj ako náhradné plnenie. 

Našou ambíciou je byť pozitívnym príkladom uplatnenia ľudí so zdravotným znevýhodnením  na trhu práce.

S občianskym združením DIGIPOINT (ktorého zakladatelia sú Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity, Microsoft a OC POLUS CITY CENTER) spolupracujeme pri realizácií vzdelávacích aktivít.

PARTNERI

KONTAKT

Jobintegra, n.o. - chránená dielňa

Adresa: Račianska 72, 831 02  Bratislava

IČO: 45739978

DIČ: 2023712570

IBAN: SK14 0200 0000 0030 9027 8754

E-mail: info@jobintegra.sk

© Copyright 2015 - 2019 Jobintegra, n.o.
Top